Üniversitepark Logo
27 Mayıs 2019 |   
İNSAN KAYNAKLARI
1. KİŞİSEL BİLGİLER 
Ad Soyad
Uyruğu
Doğum Yeri
Medeni durumu
Cinsiyet
E-Posta
Doğum tarihi
Ev telefonu
Ev adresi
Çalışıyorsa iş adresi
2. ÖĞRENİM DURUMU
 
Okul adı, yeri
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mezuniyet Notu
Ilk
Orta
Lise
Yüksek
Lisans üstü
Mesleğiniz veya özel ihtisas alanınız :
Mesleğiniz veya özel ihtisas alanınızla ilgili olarak katıldığınız kurs ve seminerler.
 
Yeri
Yıl
Süre
1.
2.
3.
4.
Bildiğiniz yabancı diller ve dereceleri.
 
Anlama
Konuşma
Yazma
1. İngilizce
2.
3.
Yabancı dili/dilleri nerede öğrendiniz?
Yurt dışında geçirdiğiniz yer ve yıllar.
3. BECERİLERİ
Daktilo
Bilgisayar
Geçerli pasaport
Oto ehliyet
Alındığı yer, tarih :
Bildiğiniz bilgisayar dilleri ve paket programları :
Kullandığınız diğer büro araç-gereçleri :
4. i Ş TECRÜBESI Daha önce çalıştığınız isyerlerini en sondan başlayarak yazınız.
İşyeri Adı
Görev
Yıllık brüt gelir
Amirinin adı soyadı, görevi
Giriş, çıkış tarihleri
5. ASKERLIK DURUMU
Askerlik yaptiniz mi?
Muhtemel Gidiş Tarihiniz :
Görev yeri, tarihi
Görev süresi :
Terhis yeri, tarihi
Sınıf, rütbe :
6. DIGER TAMAMLAYICI BILGILER
Müracatınız tavsiye ile mi oldu?
Tavsiye edenin Adı, Soyadı
Telefon numarası
Trafik sucu dışında baska bir mahkemeye çıktınız mı? Isnat olunan suç, aldığınız ceza
Herhangi bir kuruluşa mecburi hizmetiniz var mı ? Kuruluşun adı, hizmet süresi
Copyright © 2012 | ÜNİVERSİTEPARK