Üniversitepark Logo
11 Aralık 2018 |   
KURUMSAL
ÜNİVERSİTEPARK stratejik bilginin üretildiği, paylaşıldığı, aktarıldığı sosyal ve kültürel bir yaşam alanıdır. Bu noktadan hareketle, ÜNİVERSİTEPARK San. ve Tic. Ltd. Şti. misyonunu; ülkenin ihtiyaç duyduğu entelektüel insan gücünün yetiştirilmesine katkı yapmak olarak belirlemiştir. Ayrıca ÜNİVERSİTEPARK olarak vizyonumuz; insan odaklı bir yönetim anlayışıyla, ülke insanının ve ekonomisinin gelişebilmesi için katma değer üreten itibarlı bir marka olmaktır. ÜNİVERSİTEPARK doğru bilgiyi, doğru yerde ve doğru zamanda kullanarak toplumun ve ülkenin sorunlarına yapıcı çözümler üretmeyi kendisine bir görev olarak addetmiştir. Şirketimiz bu görevi, ulusal ve evrensel değerlere bağlı kalarak yapmayı taahhüt eder.

ÜNİVERSİTEPARK San. ve Tic. Ltd. Şti.

Copyright © 2012 | ÜNİVERSİTEPARK